LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Frezerów 13
20-209 Lublin

(81) 749 10 39
labtest.lublin@lab-test.pl

wersja polska
languages

Badania metalograficzne

LAB TEST LUBLIN

https://lab-test.pl/wp-content/uploads/2022/07/microscope.png

Badania metalograficzne

Wykonujemy badania metalograficzne żeliw, wyrobów metalowych i połączeń spawanych w zakresie:

badań makroskopowych – ocena wad powierzchniowych i wad wewnętrznych
badania mikrostruktury – ocena ilościowa i jakościowa składników fazowych struktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej
oceny stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi wg norm PN, DIN i ASTM
oznaczenia głębokości warstw powierzchniowych
ocena wielkości ziarna

Zleć badanie

(81) 749 10 39
labtest.lublin@lab-test.pl

Zostaw wiadomość

CAPTCHA image

Pomoże nam to wyeliminować spam.

badania
metalograficzne
badania
węgla
badania
biomasy
badania
wody
okresowe sprawdzania wyposażenia pomiarowego
badania
wytrzymałościowe
badanie składu chemicznego stali i żeliw
badanie składu chemicznego stopów aluminium
obróbka cieplna prób kwalifikacyjnych