LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Frezerów 13
20-209 Lublin

(81) 749 10 39
labtest.lublin@lab-test.pl

wersja polska
languages

LAB TEST LUBLIN
Laboratorium
Badań Materiałowych

Świadczymy usługi laboratoryjne w oparciu o opisany i wdrożony System Zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Oferta

sprawdź szczegóły

Zaufali nam

zobacz wszystkich

 
 

Aktualności

najnowsze informacje

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Zobacz pozostałe aktualności

LAB TEST

Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o. w Lublinie kontynuuje długoletnie tradycje działalności badawczej Centralnego Laboratorium Fabryki Samochodów powstałego w roku 1955. Świadczymy usługi laboratoryjne w oparciu o opisany i wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC-17025:2018-02. 

Poznaj bliżej LAB-TEST

Laboratorium badań materiałowych badania metalograficzne

profesjonalne wsparcie w zakresie badań materiałowych

Opis oferowanych usług w skrócie

Badania metalograficzne

Badanie wyrobów stalowych, badanie wyrobów żeliwnych, badania połączeń spawowych. Ocena wad powierzchniowych i wad wewnętrznych. Ocena ilościowa i jakościowa składników fazowych struktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej

Badania mechaniczne

W LAB-TEST wykonujemy badania mechaniczne wyrobów stalowych, żeliwnych i połączeń spawanych.

Badania składu chemicznego aluminium

W LAB-TEST wykonujemy badania w celu oznaczenia składu chemicznego stopów aluminium metodą spektrometrii emisyjnej.

Badanie składu chemicznego stali i żeliw

Wykonujemy oznaczenia składu chemicznego wyrobów stalowych/żeliwnych metodą spektrometrii emisyjnej.

Okresowe sprawdzania wyposażenia pomiarowego

Wykonujemy okresowe sprawdzania narzędzi pomiarowych takich, jak: pomiaru długości i kąta, pomiaru wielkości elektrycznych, pomiaru temperatury.

Badania węgla

Wykonujemy opis badania węgla wg wszystkich niezbędnych elementów pomiarowych.

Badania biomasy

Wykonujemy profesjonalny opis badania biomasy wg wszystkich niezbędnych elementów pomiarowych.

Badania wody

Świadczymy usługi badania i analizy jakości wody.

badania
metalograficzne
badania
węgla
badania
biomasy
badania
wody
okresowe sprawdzania wyposażenia pomiarowego
badania
wytrzymałościowe
badanie składu chemicznego stali i żeliw
badanie składu chemicznego stopów aluminium
obróbka cieplna prób kwalifikacyjnych