LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Frezerów 13
20-209 Lublin

(81) 749 10 39
labtest.lublin@lab-test.pl

wersja polska
languages

Akredytacja

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 490

wydany przez:
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Akredytacja ilac - mraAkredytacja PCA AB 490
badania
metalograficzne
badania
węgla
badania
biomasy
badania
wody
okresowe sprawdzania wyposażenia pomiarowego
badania
wytrzymałościowe
badanie składu chemicznego stali i żeliw
badanie składu chemicznego stopów aluminium
obróbka cieplna prób kwalifikacyjnych