LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Frezerów 13
20-209 Lublin

(81) 749 10 39
labtest.lublin@lab-test.pl

wersja polska
languages

Nabór ofert cenowych na wykonanie instalacji elektrycznej

sty 14, 2021

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na prace instalacyjno – elektryczne w pomieszczeniu warsztatowym o powierzchni 280 m2 w budynku przy ulicy Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.

Prace będą polegać na  :

Zbudowaniu od podstaw rozdzielnicy głównej.

Wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia warsztatowe takie jak : piece, tokarki, frezarki, piły warsztatowe itp.

Wykonaniu instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu zgodnie z projektem.

Przed oddaniem sieci i instalacji elektrycznych do eksploatacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, ciągłości połączeń oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim. Z pomiarów należy sporządzić protokół i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie, który to dokument do wglądu dostępny jest w siedzibie firmy.

UWAGA – Wysyłamy projekty drogą elektroniczną tylko w wyjątkowych przypadkach poprzedzających szczegółową rozmową telefoniczną.

W celu weryfikacji zakresu prac możliwa jest wizja lokalna w omawianych pomieszczeniach w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.

Nr telefonu pod który można dzwonić w sprawie ofert –  81 749 10 39.

Oferty muszą zawierać : zryczałtowaną cenę łączną rozbitą na dwa oddzielne dokumenty za wykonie prac i oddzielnie wartość za materiały z wyszczególnieniem Marki Producenta / oznaczeniem części, termin w którym podwykonawca może być gotowy do rozpoczęcia prac oraz czas jaki wykonawca będzie potrzebował do wykonania wszystkich prac zawartych w projekcie. Oferta powinna również zawierać informację o terminie płatności na fakturze zbiorczej końcowej.

Kompletne oferty można wysyłać elektronicznie na adres e-mailowy : labtest.lublin@lab-test.pl

lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

Termin składania ofert do 29.01.2021 r. do godziny 15:00

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

badania
metalograficzne
badania
węgla
badania
biomasy
badania
wody
okresowe sprawdzania wyposażenia pomiarowego
badania
wytrzymałościowe
badanie składu chemicznego stali i żeliw
badanie składu chemicznego stopów aluminium
obróbka cieplna prób kwalifikacyjnych