LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Frezerów 13
20-209 Lublin

(81) 749 10 39
labtest.lublin@lab-test.pl

wersja polska
languages

Nabór ofert cenowych na wykonanie instalacji elektrycznej

Nabór ofert cenowych na wykonanie instalacji elektrycznej

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na prace instalacyjno – elektryczne w pomieszczeniu warsztatowym o powierzchni 280 m2 w budynku przy ulicy Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie. Prace będą polegać na  : Zbudowaniu od...
Koronawirus

Koronawirus

W związku z występowaniem przypadków Koronawirusa w Polsce mając na uwadze bezpieczeństwo Naszych Partnerów i Klientów, Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. wdrożyło nadzwyczajne procedury ochronne i sanitarne. Dzięki naszym działaniom możliwość...
Dotacje UE 1.3.2018

Dotacje UE 1.3.2018

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SP. Z O.O. REALIZUJĘ PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA : 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH...
badania
metalograficzne
badania
węgla
badania
biomasy
badania
wody
okresowe sprawdzania wyposażenia pomiarowego
badania
wytrzymałościowe
badanie składu chemicznego stali i żeliw
badanie składu chemicznego stopów aluminium
obróbka cieplna prób kwalifikacyjnych