Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Rekrutacja

Informujemy, że wysyłając do Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Sp. z o.o. sowje dokumenty rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Jeżeli Twoje CV takiej klauzuli nie będzie zawierało nie będziemy w stanie przechowywać Twojch dokumentów, które bądą podlegały automatycznemu wykasowaniu. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Oświadczamy,  że w żadnym wypadku nie będziemy przekazywali Twoich danych zebranych w toku procesu rekrutacji podmiotom trzecim.
 
Administratorem danych jest:
 
Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.
ul. Frezerów 13
20-209 Lublin
NIP: 946-23-41-102, REGON: 430017252, KRS 0000098130