Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Okresowe sprawdzenia wyposażenia pomiarowego

1.  Pomiaru długości i kąta :lab-test-0437_800

 • suwmiarki
 • mikrometry
 • czujniki
 • passametry
 • kątomierze
 • kątowniki
 • sprawdziany
 • inne urządzenia specjalne

2.  Pomiaru wielkości elektrycznych :

 • woltomierze
 • amperomierze
 • watomierze
 • mierniki uniwersalne

3.   Pomiaru ciśnienia :

 • manometry

4.   Pomiaru temperatury

 • regulatory temperatury
 • rejestratory temperatury
 • czujniki temperatury
Kontak : (081) 749 10 57 lub (081) 749 10 39