Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Badania wytrzymałościowe

Wykonujemy badania mechaniczne wyrobów stalowych, żeliwnych i połączeń spawanych  :badania wytrzymałościowe metali

  • próby rozciągania w temperaturze otoczenia
  • próby udarności metodą Charpy'ego w temperaturze pokojowej i w temperaturach obniżonych
    do minus 50oC
  • pomiary twrdości metodami Brinella, Vickersa i Rockwella
  • oznaczenia grubości warstw utwardzonych metodą rozkładu twardości
  • próby obciążenia siła do 1000 kN
  • próby technologiczne takie jak : zginanie, spłaszczanie, roztłaczanie, spęczanie i tłoczność
  • próby hartowności metodą Jominy'ego

badania wytrzymałościowe metali

Kontakt : (081) 749 10 50 lub (081) 749 10 39