Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Badania Wody

Świadczymy usługi analiz wody w zakresie :lab-test-0226-edit_800

oznaczanie twardości ogólnej
oznaczanie utlenialności metodą nadmanganianową
oznaczanie zawartości wolnego dwutlenku węgla
pH
oznaczanie przewodności elektrolitycznej za pomoca konduktometru
oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra
oznaczanie zawartości wapnia obok magnezu
oznaczanie zawartości magnezu w wodzie
oznaczanie zawartości sumy wapnia i magnezu
oznaczanie suchej pozostałości po prażeniu i strat po prażeniu

Kontakt do laboratorium wody : (081) 461 37 57 lub (081) 749 10 39