Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Badania Węgla

wilgoć przemijającalab-test-0095_800
wilgoć analityczna
wilgoć całkowita
zawartość popiołu
zawartość części lotnych
zawartość siarki całkowitej
zawartość węgla całkowitego
ciepło spalania i wyliczanie wartości opałowej
zawartość części palnych w odpadach paleniskowych
zawartość węgla całkowitego w odpadach paleniskowych

analiza sitowa     

 
Kontakt do laboratorium węgla i wody : (081) 461 37 57 lub (081) 749 10 39