Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Badania Składu Chemicznego Stali i Żeliw

Wykonujemy

badania składu chemicznego stali

w zakresie

  • oznaczenia składu chemicznego wyrobów stalowych metodą spektrometrii emisyjnej


oraz

badania składu chemicznego żeliw

w zakresie

  • oznaczenia składu chemicznego wyrobów żeliwnych metodą spektrometrii emisyjnej


badania składu chemicznego stali