Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Badania biomasy

wilgoć analitycznabiomass-collage-300x201
wilgoć całkowita
zawartość popiołu
zawartość części lotnych
zawartość siarki całkowitej
ciepło spalania i wyliczanie wartości opałowej
zawartość węgla całkowitego
 
 
Kontakt do laboratorium biomasy : (081) 461 37 57 lub (081) 749 10 39