Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2021-01-14 Nabór ofert cenowych na wykonanie instalacji elektrycznej

Dzień Dobry

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na prace instalacyjno - elektryczne w pomieszczeniu warsztatowym o powierzchni 280 m2 w budynku przy ulicy Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.


Prace będą polegać na  :

Zbudowaniu od podstaw rozdzielnicy głównej.

Wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia warsztatowe takie jak : piece, tokarki, frezarki, piły warsztatowe itp.

Wykonaniu instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu zgodnie z projektem.

Przed oddaniem sieci i instalacji elektrycznych do eksploatacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, ciągłości połączeń oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim. Z pomiarów należy sporządzić protokół i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.


Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie, który to dokument do wglądu dostępny jest w siedzibie firmy.

UWAGA - Wysyłamy projekty drogą elektroniczną tylko w wyjątkowych przypadkach poprzedzających szczegółową rozmową telefoniczną.

W celu weryfikacji zakresu prac możliwa jest wizja lokalna w omawianych pomieszczeniach w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.

Nr telefonu pod który można dzwonić w sprawie ofert -  81 749 10 39.

Oferty muszą zawierać : zryczałtowaną cenę łączną rozbitą na dwa oddzielne dokumenty za wykonie prac i oddzielnie wartość za materiały z wyszczególnieniem Marki Producenta / oznaczeniem części, termin w którym podwykonawca może być gotowy do rozpoczęcia prac oraz czas jaki wykonawca będzie potrzebował do wykonania wszystkich prac zawartych w projekcie. Oferta powinna również zawierać informację o terminie płatności na fakturze zbiorczej końcowej.

Kompletne oferty można wysyłać elektronicznie na adres e-mailowy : labtest.lublin@lab-test.pl

lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

20-209 Lublin


Termin składania ofert do 29.01.2021 r. do godziny 15:00


Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2020-09-30 Koronawirus

KORONAWIRUS

W związku z występowaniem przypadków Koronawirusa w Polsce mając na uwadze bezpieczeństwo Naszych Partnerów i Klientów, Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. wdrożyło nadzwyczajne procedury ochronne i sanitarne. Dzięki naszym działaniom możliwość przenoszenia zarazków jest wyeliminowana praktycznie do zera. 

Jednocześnie informujemy iż Laboratorium pracuje bez przestojów na standardowym poziomie. Wszelkie detale i próbki jakie chcą nam Państwo zlecić do badania, wystarczy przesłać kurierem lub pocztą bez konieczności wizyty osobistej. Komunikacja telefoniczna oraz e-mailowa w zupełności wystarczy do sprawnej realizacji zleceń a przesyłanie dokumentacji po badaniach również nie wymaga kontaktów osobistych. Wszelkie protokoły badań oraz dokumenty księgowe bez przeszkód przesyłamy za pomocą poczty elektroniczne a oryginały priorytetową przesyłką pocztową.

Zapraszamy do współpracy.

e-mail : labtest.lublin@lab-test.pl

tel.: 81 749 10 39

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2018-01-04 Dotacja UE 1.3 2018

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SP. Z O.O. REALIZUJĘ PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA : 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH


TYTUŁ PROJEKTU :       „MODERNIZACJA I UNOWOCZEŚNIENIE WYPOSAŻENIA DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

                                          LABORATORYJNYCH W OBSZARZE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ORAZ PALIW STAŁYCH, UCYFROWIENIE

                                          PROCESU TWORZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI BADAWCZEJ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH

                                          SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH."KONKURS NR :                RPLU.01.03.00-06-0024/17

 

WARTOŚĆ PROJEKTU :                                              140 958,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE :                              80 220,00 zł


Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

efrr_3_znaki_kolor_800

więcej »