Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2020-09-30 Koronawirus

KORONAWIRUS

W związku z występowaniem przypadków Koronawirusa w Polsce mając na uwadze bezpieczeństwo Naszych Partnerów i Klientów, Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. wdrożyło nadzwyczajne procedury ochronne i sanitarne. Dzięki naszym działaniom możliwość przenoszenia zarazków jest wyeliminowana praktycznie do zera. 

Jednocześnie informujemy iż Laboratorium pracuje bez przestojów na standardowym poziomie. Wszelkie detale i próbki jakie chcą nam Państwo zlecić do badania, wystarczy przesłać kurierem lub pocztą bez konieczności wizyty osobistej. Komunikacja telefoniczna oraz e-mailowa w zupełności wystarczy do sprawnej realizacji zleceń a przesyłanie dokumentacji po badaniach również nie wymaga kontaktów osobistych. Wszelkie protokoły badań oraz dokumenty księgowe bez przeszkód przesyłamy za pomocą poczty elektroniczne a oryginały priorytetową przesyłką pocztową.

Zapraszamy do współpracy.

e-mail : labtest.lublin@lab-test.pl

tel.: 81 749 10 39

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2018-01-04 Dotacja UE 1.3 2018

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SP. Z O.O. REALIZUJĘ PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA : 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH


TYTUŁ PROJEKTU :       „MODERNIZACJA I UNOWOCZEŚNIENIE WYPOSAŻENIA DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

                                          LABORATORYJNYCH W OBSZARZE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ORAZ PALIW STAŁYCH, UCYFROWIENIE

                                          PROCESU TWORZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI BADAWCZEJ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH

                                          SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH."KONKURS NR :                RPLU.01.03.00-06-0024/17

 

WARTOŚĆ PROJEKTU :                                              140 958,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE :                              80 220,00 zł


Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

efrr_3_znaki_kolor_800

więcej »

2017-06-30 DOTACJA UE Działanie 1.3

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SP. Z O.O. REALIZUJĘ PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA : 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

TYTUŁ PROJEKTU :         „NOWA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH "LAB TEST"

                                          SP. Z  O.O.”

KONKURS NR :                RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15

 

WARTOŚĆ PROJEKTU :                                              609 267,77 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE :                            420 239,94 zł


Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

efrr_3_znaki_kolor_800
więcej »