Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2017-06-30 DOTACJA UE Działanie 1.3

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SP. Z O.O. REALIZUJĘ PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA : 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

TYTUŁ PROJEKTU :         „NOWA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH "LAB TEST"

                                          SP. Z  O.O.”

KONKURS NR :                RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15

 

WARTOŚĆ PROJEKTU :                                              609 267,77 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE :                            420 239,94 zł


Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

efrr_3_znaki_kolor_800
więcej »

2017-05-22 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Przecinarki Taśmowej do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Przecinarki Taśmowej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 22.05.2017 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 2 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła 86,66 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Maktek/Cormak                - 86,66 pkt

2. Eurometal Sp. z o.o.        - 78,19 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2017-05-17 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Suszarki Laboratoryjnej do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Suszarki Laboratoryjnej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 17.05.2017 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 4 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła komplet 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Merazet S.A.                            - 100 pkt

2. Danlab                                     - 89,58 pkt

3. Mikrolab                                   - 86,76 pkt

4. Alchem Grupa sp. z o.o.          - 78,65 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »