Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę serwera wraz ze stanowiskiem komputerowym do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej na dostawę serwera wraz ze stanowiskiem komputerowym do wprowadzania dokumentacji laboratoryjnej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 21.11.2018 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 3 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. SPARK IT                                                      - 100 pkt

2. KMD Tomasz Bartoszek                                - 67,04 pkt

3. IT Plus                                                           - 60,86 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

2018-11-21