Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i wdrożenie systemu Informatycznego dla LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wdrożenie Specjalistycznego Systemu Informatycznego do pracy w laboratorium zakończonej protokołem z postepowania w dniu 08.02.2018 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 3 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Agencja Interaktywna webExperts                - 100 pkt

2. INFORM - TECH Sp. z o.o.                           - 35,19 pkt

3. MASTERDEV Rafał Łęcki                             - 30,44 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

2018-02-08