Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Suszarki Laboratoryjnej do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Suszarki Laboratoryjnej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 17.05.2017 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 4 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła komplet 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Merazet S.A.                            - 100 pkt

2. Danlab                                     - 89,58 pkt

3. Mikrolab                                   - 86,76 pkt

4. Alchem Grupa sp. z o.o.          - 78,65 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

2017-05-17