Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Laboratoryjnej kruszarki 4-walcowej do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Laboratoryjnej Kruszarki 4-walcowej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 01.12.2016 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 3 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła komplet 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Zakład Naukowo - Techniczny "EKO - LAB"        - 100 pkt

2. Zakład Techniki Laboratoryjnej "TECH - LAB"    - 92,86 pkt

3. KRIS - PON Zaopatrzenie i Obsługa Inwestycji   - 91,67 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

2016-12-01