Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Akredytacja

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 490

Wydany przez :

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

01_800

02_800

03_800

04_800

05_800

06_800

wiadectwo_ichpw_1_800

swiadectwo_ichpw_2_800